Tư vấn hỗ trợ 24/7
  • Nhà phân phối chính thức thiết bị Manitou tại Việt Nam
  • Favorites
Tư vấn hỗ trợ 24/7

Giới thiệu gói gia hạn bảo hành

Manitou owners can subscribe MANIPLUS WITHIN 24 MONTHS AFTER MACHINE STARTUP (24 months or 2,000 hours, whichever comes first) – provided their machines are maintained by Manitou-certified professionals and stay connected for the duration of the contract.
Why Manitou extended warranty?
– Repairs done by appointed Manitou dealers
– Customised coverage available
– Transferable contract in case of resale
– Manitou-certified original parts
Contact us if you’d like to subscribe to the extended warranty!

===============================================================================
Khách hàng của Manitou có thể đăng ký gói Gia hạn Bảo Hành – Maniplus trong vòng 24 tháng sau khi Bắt đầu sử dụng thiết bị (chọn 24 tháng hoặc 2000 giờ sử dụng) Các thiết bị của khách hàng sẽ được bảo trì bảo dưỡng bởi các chuyên gia của Manitou và kéo dài thời hạn hợp đồng.
Các lý do Manitou gia hạn bảo hành:
⁃ Các việc sữa chữa được thực hiện bởi các đại lý Manitou được chỉ định
⁃ Gói bảo hiểm tuỳ chỉnh nhiều mức độ cho khách hàng
⁃ Hợp đồng chuyển nhượng trong trường hợp mua bán lại thiết bị
⁃ Sử dụng phụ tùng Manitou chính hãng
Hãy liên hệ cho chúng tôi ngay khi bạn muốn đăng ký gói gia hạn bảo hành