Construction

INSTOCK USED | XE NÂNG NGƯỜI BOOM LIFT 160 ATJ

Aplication is updating ...
Equipments is updating ...

 XE NÂNG NGƯỜI BOOM LIFT MANITOU 150AETJ-C

Mã sản phẩm: HMC308
Nhà sản xuất: Manitou
Model150AETJ-C
Số series590609
Sản xuất năm: 2010
Tải trọng: 200kg
Nâng cao: 15.000mm