Construction

INSTOCK NEW | XE NÂNG NGƯỜI MANITOU 120 AETJC

Aplication is updating ...
Equipments is updating ...

 XE NÂNG NGƯỜI MANITOU 120 AETJC

Mã sản phẩm: HMC304
Nhà sản xuất: Manitou
Model: 120 AETJC
Số seriesMAN00000K0089225
Sản xuất năm: 2018
Tải trọng: 200 kg
Nâng cao: 11.95 m