Construction

INSTOCK USED | XE NÂNG NGƯỜI BOOM LIFT MANITOU 180 ATJ

Aplication is updating ...
Equipments is updating ...

XE NÂNG NGƯỜI BOOM LIFT MANITOU 180 ATJ

Mã sản phẩm: HMC295
Nhà sản xuất: Manitou
Model180ATJ
Số series 510809
Sản xuất năm: 2006
Tải trọng: 230kg
Nâng cao17.650mm