CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI NẶNG
Số 10/8 KP. Ngãi Thắng, Phường Bình Thắng, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: (+84.028).6283.5368 - Ext: 312  - Hotline: 0919.124.557   Fax: (+84.028) 6.280.5577
Email: sales@hmc-manitou.vn      - Website: http://www.hmc-manitou.vn   -  Taxcode: 3700817963