CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI NẶNG
Số 10/8 Khu phố Ngãi Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 28 6283 5368 - Ext: 312  - Hotline: 0919 124 557 - Fax: (+84) 28 6280 5577
Email: anna@hmc-manitou.vn - Website: http://www.hmc-manitou.vn - Taxcode: 3700817963